Ετικέτες Αυτοκόλλητες Τυπωμένες κατά Παραγγελία σε Ρολά και Φύλα
Ταινίες Συσκευασίας OPP & PVC
Χρωματιστές OPP & PVC
Αυτοκόλλητες Χαρτοταινίες (Masking)
Film περιτυλήξεως
Cello - Celofan Αυτοκόλλητες ταινίες
Τυπωμένες Αυτοκόλλητες Ταινίες
Ταινίες Διπλής Όψεως
Μονωτικές Ταινίες
Υφασμάτινες Ταινίες
Αλουμινοταινία
Ταινία Σημάνσεως Προφύλαξης Έργων
Ταινία Διπλής Όψεως για Στερέωση σε Κυλινδρικές Εκτυπώσεις
Γάζα Αρμών (Γυψωσανίδας)
Βάσεις και Μηχανισμοί Αυτοκόλλητων
Αεροπλαστ με αέρα
Μεμβράνη τροφίμων


CATALOGUE - 2018
Χαρτοταινίες βαφής ιδανικές για εργασίες φανοποιίας, ελαιοχρωματισμούς, χαρτοταινία που δεν αφήνει υπολοίματα κόλλας.
ITEM NO. MATERIAL ADHESIVE TENSILE STRENGTH (KG/25MM) ELONGATION (%) ADHESION (KG/25MM) TEMPERATURE PERFORMANCE
SH 01 CREPE PAPER HOT MELT 0,14 8,2 5 0,6 60
SH 02 CREPE PAPER SOLVENT RUBBER 0,145 8,2 7 0,8 80