Ετικέτες Αυτοκόλλητες Τυπωμένες κατά Παραγγελία σε Ρολά και Φύλα
Ταινίες Συσκευασίας OPP & PVC
Χρωματιστές OPP & PVC
Αυτοκόλλητες Χαρτοταινίες (Masking)
Film περιτυλήξεως
Cello - Celofan Αυτοκόλλητες ταινίες
Τυπωμένες Αυτοκόλλητες Ταινίες
Ταινίες Διπλής Όψεως
Μονωτικές Ταινίες
Υφασμάτινες Ταινίες
Αλουμινοταινία
Ταινία Σημάνσεως Προφύλαξης Έργων
Ταινία Διπλής Όψεως για Στερέωση σε Κυλινδρικές Εκτυπώσεις
Γάζα Αρμών (Γυψωσανίδας)
Βάσεις και Μηχανισμοί Αυτοκόλλητων
Αεροπλαστ με αέρα
Μεμβράνη τροφίμων


CATALOGUE - 2018
Κεντρικά γραφεία
ΠΡΟΕΚΤ. ΜΑΚΡΗΓΙΑΝΝΗ - Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Θ. 32 846
Τ.Κ. 564 02 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. +30 2310 680.589, +30 2310 681.992
Fax +30 2310 680983


Υποκατάστημα
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 37, ΑΧΑΡΝΑΙ
Τ.Κ. 136 74 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. +30 210 57.55.767, +30 210 57.75.979
Fax +30 210 57.55.767

nast@nast.gr