Ετικέτες Αυτοκόλλητες Τυπωμένες κατά Παραγγελία σε Ρολά και Φύλα
Ταινίες Συσκευασίας OPP & PVC
Χρωματιστές OPP & PVC
Αυτοκόλλητες Χαρτοταινίες (Masking)
Film περιτυλήξεως
Cello - Celofan Αυτοκόλλητες ταινίες
Τυπωμένες Αυτοκόλλητες Ταινίες
Ταινίες Διπλής Όψεως
Μονωτικές Ταινίες
Υφασμάτινες Ταινίες
Αλουμινοταινία
Ταινία Σημάνσεως Προφύλαξης Έργων
Ταινία Διπλής Όψεως για Στερέωση σε Κυλινδρικές Εκτυπώσεις
Γάζα Αρμών (Γυψωσανίδας)
Βάσεις και Μηχανισμοί Αυτοκόλλητων
Αεροπλαστ με αέρα
Μεμβράνη τροφίμων


CATALOGUE - 2018
Πλάτους 12, 15, 19, 25 και μήκους 7,2 M, 33 M, 66 M (Για επαγγελματική χρήση, οικιακή, σχολική)

ΓΝΗΣΙΟ CELOFAN
Πλάτους από 12 εώς 25 mm, Μήκους 33 M, 66 M

ΤΥΠΟΣ = CELOFAN
ΤΥΠΟΣ = CRYSTAL OPP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Β
12 mm x 33 m το κουτί 12 ρολλά το κιβώτιο 24 κουτία
15 mm x 33 m το κουτί 10 ρολλά το κιβώτιο 24 κουτία
19 mm x 33 m το κουτί 8 ρολλά το κιβώτιο 24 κουτία
12 mm x 66 m το κουτί 12 ρολλά το κιβώτιο 24 κουτία
15 mm x 66 m το κουτί 10 ρολλά το κιβώτιο 24 κουτία
19 mm x 66 m το κουτί 8 ρολλά το κιβώτιο 24 κουτία