Ετικέτες Αυτοκόλλητες Τυπωμένες κατά Παραγγελία σε Ρολά και Φύλα
Ταινίες Συσκευασίας OPP & PVC
Χρωματιστές OPP & PVC
Αυτοκόλλητες Χαρτοταινίες (Masking)
Film περιτυλήξεως
Cello - Celofan Αυτοκόλλητες ταινίες
Τυπωμένες Αυτοκόλλητες Ταινίες
Ταινίες Διπλής Όψεως
Μονωτικές Ταινίες
Υφασμάτινες Ταινίες
Αλουμινοταινία
Ταινία Σημάνσεως Προφύλαξης Έργων
Ταινία Διπλής Όψεως για Στερέωση σε Κυλινδρικές Εκτυπώσεις
Γάζα Αρμών (Γυψωσανίδας)
Βάσεις και Μηχανισμοί Αυτοκόλλητων
Αεροπλαστ με αέρα
Μεμβράνη τροφίμων
Εδώ θα βρείτε μία πλήρη γκάμα προϊόντων απο αυτοκόλλητες ταινίες, ετικέτες και τα συναφή είδη όπως (χρώματιστές ταινίες, ατύπωτες ταινίες, μονωτικές ταινίες, υφασμάτινες ταινιές, αλουμινοταινίες, ταινίες σημάνσεως έργων, βάσεις και μηχανισμοί αυτοκόλλητων ταινιών, μεμβράνη τροφίμών κ.α.). Με συνέπεια και άριστη εξυπηρέτηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Κατασκευή αυτοκόλλητων εττικετών σε χαρτί & πλαστικό (τυπωμένων και μη, σε ρολλά & φύλλα)
Αυτοκόλλητες ταινίες συσκευασίας
OPP - PVC - Χαρτοταινία - CELLO - Ενισχυμένες διπλής επικολλήσεως
Εισαγωγές stretch film (για παλεττοποίηση)
Μηχανισμοί ταινιών συσκευασίας και βάσεις


Πραγματοπιούμε εξαγωγές σε όλη τη Ευρώπη και στα Βαλκάνια.Τεχνολογία - Εξειδίκευση - Ποιότητα

Η NAST Α.Ε. επενδύει σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, σύχρονες λύσεις, νέα υλικά διεθνών οίκων υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό παράλληλα με έρευνα αγορών εσωτερικού και εξωτερικού αναβαθμίζει την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει στους πελάτες της συνεχώς.